14-vuotiaat

Rohkeutta ja oma-aloitteisuutta kansainväliseltä nuorisoleiriltä

Kansainvälinen Step up -leiri rohkaisee nuoria ottamaan vastuuta ohjelman suunnittelussa ja toteutuksessa. Jokaisella Step Up -leirillä on oma teema, johon ohjelmassa erityisesti keskitytään. Step up -leiri rakentuu osallistujien yhdessä suunnittelemista aktiviteeteista ja keskusteluista. Step up -leireillä aikuisten ryhmänvetäjien tehtävänä on opastaa ja tukea osallistuvia nuoria.

Step up -leiri on mahtava tilaisuus nuorille oppia tärkeistä, eri puolilla maailmaa vaikuttavista kysymyksistä ja siitä, kuinka niitä käsitellään eri kulttuureissa. Leirillä opitut tiedot ja taidot siirretään käyttöön paikallisessa ympäristössä. Tärkeä osa leiriä globaalikasvatuksen lisäksi on myös hauskanpito ja kestävät ystävyyssuhteet.

Step up -kokemukseen kuuluu myös kansallinen viikonloppukoulutus, jossa nuorilla on tilaisuus valmistautua leiriin ja tutustua muiden yhdistysten CISV-nuoriin.

Yli 21-vuotiaat ryhmänvetäjät (leader)

Jokaisen ryhmän mukana matkustaa aikuinen ryhmänvetäjä eli leader. Vetäjän tehtävä on huolehtia oman ryhmänsä osallistujista koko leirin ajan. Step up -leirillä nuoret suunnittelevat ja vetävät aktiviteetit itse ja vetäjien tehtävä on tukea ja auttaa heitä. Ryhmänvetäjän tehtävä on hieno mahdollisuus kehittää omia kieli-, fasilitointi- ja organisointitaitojaan kansainvälisessä ryhmässä! Kaikki vetäjät koulutetaan kotimaassaan ja paikallisyhdistykset tarjoavat tukea koko prosessin ajan.

Lisätietoja