Mikä CISV
46921

vapaaehtoista koko maailmassa

Mikä CISV
6860

osallistujaa kansainvälisillä leireillä, perhevaihdoissa ja projekteissa

Mikä CISV
62

jäsenmaata

Mikä CISV
210

paikallisyhdistystä maailmalla

Mikä on CISV?

CISV on kansainvälinen globaalikasvatusjärjestö, jonka toiminnan tarkoituksena on kasvattaa lapsista ja nuorista aktiivisia maailmankansalaisia. Tavoitteenamme on, että CISV:n toimintaan osallistumalla lapset ja nuoret oppivat ja inspiroivat edistämään oikeudenmukaisuutta ja rauhaa. 

 

Kansainvälisiä leirejä ja paikallistoimintaa

Tavoitteiden toteuttamiseksi CISV järjestää kansainvälisiä leirejä ja perhevaihtoja. CISV toimii tällä hetkellä 65 maassa, joissa sekä järjestetään kansainvälisiä leirejä että lähetetään lapsia ja nuoria muiden CISV-yhdistysten järjestämille leireille ja perhevaihtoon. 

Suomen CISV lähettää vuosittain maailmalle noin 200 lasta ja nuorta. Suunnilleen saman verran muiden maiden lapsia ja nuoria saapuu vuosittain Suomeen CISV:n paikallisyhdistysten järjestämille leireille ja perhevaihtoon. Lisäksi järjestämme Suomessa paikallisia tapahtumia, viikonloppuleirejä ja paljon muuta! Yli 14-vuotiailla nuorilla on mahdollisuus osallistua myös CISV:n nuorisojaoston JB:n toimintaan. 

 

 

Toiminnan perustana neljä perusteemaa

CISV-toiminta keskittyy neljään pääteemaan, jotka ovat monimuotoisuus, ihmisoikeudet, kestävä kehitys ja ristiriitojen ratkaisu.

1) Monimuotoisuus

Pohdimme minkälaisia olemme yksilöinä ja miten liitymme osaksi oma yhteisöämme ja koko maailmaa.

2) Ihmisoikeudet

Tutkimme, kuinka ihmisoikeudet vaikuttavat elämäämme lukemattomin tavoin ja miten ihmisoikeusrikkomukset voivat olla monien suurten ongelmien, kuten köyhyyden tai väkivallan taustalla.

3) Ristiriitojen ratkaisu

Opimme ymmärtämään kuinka arkiset ja isommat ristiriidat syntyvät ja miten niitä voidaan ratkaista oikeudenmukaisesti.

4) Kestävä kehitys

Tutkimme kestäviä elämäntapoja ja tulevaisuuden mahdollisuuksia ja kehittää ihmisten ymmärrystä, taitoja ja arvomaailmaa siten, että yksilö voi toimia omassa elämässään ympäristön hyväksi.

 

Mitä voin tehdä CISV:issä?

Me CISV:ssä uskomme tekemällä oppimiseen, joten teemoja käsitellään leikkien, pelaten, askarrellen ja keskustellen. Kansainvälisille leireille voivat osallistua 11-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset, mutta paikallistoimintaan ovat tervetulleita nuoremmatkin. Vakavia aiheita, kuten ihmisoikeuksia, käsitellään aina kullekin ikäryhmälle sopivin tavoin. 

Aikuisille, yli 21-vuotiaille tarjoamme mahdollisuuden osallistua kansainvälisille leireille tai perhevaihtoon vapaaehtoisena ryhmän- tai leirinvetäjänä. 

Tärkeä osa CISV-kokemusta on ohjelmiin valmistautuminen yhdessä muiden lähtijöiden kanssa sekä osallistuminen oman paikallisyhdistyksen toimintaan. Vaikka lapset ja nuoret ovat CISV-toiminnan pääosassa, meiltä löytyy koko perheelle sopivaa vapaaehtoistoimintaa. 

CISV:ssä tehdään siis paljon vapaaehtoistyötä ja se on meille kullanarvoista, sillä toimintamme ei olisi mahdollista ilman lukuisia vapaaehtoisia, jotka pitävät huolen siitä, että järjestömme pyörii sujuvasti. CISV:n perustana on antaa mahdollisuus oppia omien kokemusten kautta, ja tämä näkyy myös vapaaehtoistoiminnassa. 

 

Lähes kaikki tehdään vapaaehtoisvoimin

Sen lisäksi, että voit osallistua kansainvälisiin ohjelmiin, voit osallistua järjestön monipuoliseen kotimaiseen toimintaan. Voit auttaa erilaisissa tapahtumissa, leireillä, tempauksissa ja talkoissa tai osallistua paikalliseen tai kansalliseen hallitus- tai komiteatyöhön oman kiinnostuksesi mukaan. Mukaan tarttuu hyvää mieltä, uusia ystäviä ja myös arvokasta kokemusta eri alueilta.

Suomessa työllistämme yhden osa-aikaisen työntekijän, kaikki muu on vapaaehtoisten työn tulosta.