12-vuotiaat

Kansainvälisiä nuortenleirejä koulujen loma-aikoina

International Youth Meeting- eli IYM-leirillä osallistujat pääsevät tutustumaan valittuun teemaan, jakamaan näkökulmiaan sen ympärillä ja oppimaan toisiltaan. Leirillä kansainvälisiä kysymyksiä tutkitaan paikallisessa kontekstissa ja osallistujaa rohkaistaan hyödyntämään opittuja taitojaan arkipäivässään. IYM-leirien tavoitteena on myös edistää globaalikasvatusta nuorten parissa. Leirit järjestetään yleensä koulujen loma-aikoina (joulu, pääsiäinen) Suomessa tai lähialueella.

Yli 21-vuotiaat ryhmänvetäjät (leader)

IYM-leireillä jokaisen ryhmän mukana matkustaa aikuinen ryhmänvetäjä eli leader. Vetäjän tehtävä on huolehtia oman ryhmänsä osallistujista koko leirin ajan. Leireillä vetäjät suunnittelevat ja toteuttavat valtaosan aktiviteeteista, mutta mitä vanhempia osallistujat ovat, sitä enemmän he saavat itse vastuuta leirin ohjelmasta. Ryhmänvetäjän tehtävä on hieno mahdollisuus kehittää omia kieli-, fasilitointi- ja organisointitaitojaan kansainvälisessä ryhmässä! Kaikki vetäjät koulutetaan kotimaassaan ja paikallisyhdistykset tarjoavat tukea koko prosessin ajan. Lisätietoa roolista löydät täältä.

Lisätietoja