Yleistä CISV:stä

Onko CISV uskonnollinen järjestö?
Ei. Otamme toimintaan mukaan kaikki ja hyväksymme avoimesti kaikki uskot. Meistä, vapaus uskoa on yhtä tärkeä kuin uskonnonvapaus.
Onko CISV poliittinen?
Ei. Meitä ei tue mikään poliittinen taho. Toimintaan kutsutaan mukaan kaikki, riippumatta poliittisesta suuntauksesta. Uskomme, että erilaiset näkökulmat lisäävät monikulttuurisuutta. Suvaitsevaisuus toisia ihmisiä ja heidän ideoitaan kohtaan on tärkeää yhteen tulemisen kannalta.
Löytyykö jostain yhteenveto CISV:stä?
Kyllä, kansainvälisen CISV:n sivuilla on esitelty laajasti CISV:n toiminta sekä organisaation rakenne. Sivuilta löytyy myös interaktiivinen kartta, josta näkyy missä kaikkialla CISV toimii.

Kieli

Mitä kieltä leireillä puhutaan?
Englantia. Leireille tulee lapsia 5–12 maasta, leirimuodosta riippuen. Tällöin englannin kieli on kaikille yhteinen kieli. Nuorimpien leireillä ryhmänvetäjät auttavat ja kääntävät ohjeet tarvittaessa.
Lapseni osaa puhua englantia hyvin vähän. Miten leirit toimivat käytännössä?
Yleisesti leireillä ollessaan lapset oppivat nopeasti ilmaisemaan itseään ei-kielellisesti tai perustason englantia käyttäen. Usein, myös keskustelun toisella osapuolella on sama tilanne. Leirillä olevat aikuiset ryhmänvetäjät auttavat tarpeen mukaan. Aktiviteettien alkuun on aina varattu aikaa ohjeiden kääntämiselle. Jopa 11-vuotiaat tulevat toimeen ilman kääntämistä leirin kolmanteen viikkoon mennessä ja käyttävät sujuvasti englantia.
Eli CISV järjestää kielikursseja?
No ei. Emme opeta leireillä kieltä. Kuitenkin, leireillä lapset oppivat paljon, yksinkertaisesti koska he käyttävät kieltä, oppivat arvostamaan sitä, leikkivät ja kommunikoivat yhteisellä kielellä. Ja koska leireillä ei opeta nimenomaan kieltä, virheitä ei lasketa eikä anneta arvosanoja, lapset tulevat takaisin leireiltä arvokkaan kielellisen kokemuksen kera.

Ohjelmat

Milloin voin hakea?
Kansainvälisiin ohjelmiin aukeaa haku kerran vuodessa. Tieto hakujen aukeamisesta julkaistaan CISV:n somekanavissa sekä verkkosivuilla. Hakulomakkeet ohjelmiin löytyy jokaiselle ohjelmalle erikseen kansainväliset leirit-sivuilta. Lisätietoa hauista saat ottamalla yhteyttä omaan paikallisyhdistykseesi tai liiton järjestökoordinaattoriin.
Mihin ohjelmiin lapseni voi hakea?
Ohjelmiemme ikäräjat määräytyvät syntymävuoden mukaan, eli esimerkiksi 11-vuotiaiden village-leirille voivat hakea kyseisenä vuonna 11 vuotta täyttävät lapset. Kun haet mukaan ohjelmiin, voit ilmoittaa mihin ohjelmaan haluat tärkeysjärjestyksessä. Ohjelmiin valitaan hakijoiden toiveiden lisäksi myös muilla kriteereillä.
Miten ikärajat menivätkään?
Ohjelmiemme ikäräjat määräytyvät syntymävuoden mukaan, eli esimerkiksi 11-vuotiaiden village-leirille voivat hakea kyseisenä vuonna 11 vuotta täyttävät lapset. Ikärajoilla varmistetaan, että lapsi tulee toimeen ohjelman sisältöjen kanssa.
Tapahtuman peruuntuminen CISV toimesta?
Jos ohjelma peruutetaan CISV:n toimesta, osallistumismaksut palautetaan kokonaisuudessaan.
Mitä CISV:n vakuutukset korvaavat?
 • Kulut sairastumisen tai onnettomuuksien varalta
 • Matkakulut, peruuntumisen, ohjelman peruuntumisen CISV:n toimesta, onnettomuuden tai sairauden vuoksi (1000 GBP asti)
 • Hävinneet matkatavarat
 • Kulut viivästymisestä
 • Hätätilanteen kriisinhallinta (poliittinen, luonnonkatastrofi)
 • Vastuuvakuutus vahinkojen varalta CISV-toiminnan ulkopuolella

Ohjelmiin valmistautuminen

Milloin ja miten delegaation lapset tutustuvat toisiinsa?
Delegaatio tapaa toisensa monta kertaa ennen matkaa, yleensä perheiden kotona tai CISV:n paikallisleireillä. Lapset pääsevät tutustumaan toisiinsa ja pitämään yhteyttä matkakumppaneihinsa. Myös vanhemmat pääsevät tutustumaan ryhmänvetäjään ja toisiinsa ja puhumaan käytännön järjestelyistä.
Mitä “PreCamp1” tarkoittaa?
PreCamp1 on ensimmäinen leirikirje, eli järjestäjien koostama infopaketti leiriin liittyen. Se julkaistaan kesän ohjelmiin viimeistään maaliskuun alussa. Ohjeistuksesta löytyvät seuraavat tiedot:
 • Mikä paikallisjärjestö kohdemaassa järjestää leirin?
 • Milloin osallistujien tulisi saapua?
 • Milloin osallistujien tulisi lähteä?
 • Mikä lentokenttä?
 • Mistä muista maista osallistujia on kutsuttu?
Matkat suositellaan varattavan vasta ensimmäisen precampin saavuttua. Matkat on hyvä varata koko delegaatiolle samaan aikaan.
Lomakkeita, lomakkeita, lomakkeita?
Ohjelmiin valmistautumisen aikana tulee täyttää jonkin verran erilaisia lomakkeita, jotka löydät Materiaalipankista. Ohjelman vetäjä eli leader auttaa niiden täyttämisessä. Lomakkeiden avulla varmistetaan esimerkiksi se, että lapsen sairaustiedot ja allergiat ovat tiedossa, jotta hätätilanteessa niihin pystytään varautumaan asianmukaisesti ja nopeasti. Lisäksi esimerkiksi lapsen siirtäminen vetäjän vastuulle tapahtuu huoltajan suostumuksella lomakkeen avulla. Ohjelman jälkeen kaikki lomakkeet hävitetään tietoturvan varmistamiseksi.

Ryhmänvetäjät

Miten monta lasta ryhmänvetäjällä on vastuullaan?
Lapset matkustavat pienryhmissä (4-6 lasta) ja jokaisen ryhmän mukana matkustaa aikuinen, koulutettu ryhmänvetäjä, joka on ryhmän kanssa koko leirin ajan. Poikkeuksena perhevaihto, joissa osallistujia voi olla enemmän, mutta yli 8 hengen ryhmien mukaan tulee ryhmänvetäjän lisäksi juniorivetäjä.
Mitä “leader” rooli pitää sisällään?
Etsimme parhaita mahdollisia ryhmänvetäjiä, usein rooliin valitaan kokeneita CISV ihmisiä, osa opiskelee pedagogiaa tai sosiaalialalle. Kaikki ryhmänvetäjät koulutetaan ennen ohjelmiin lähtemistä. CISV:lle on tärkeää, että ryhmänvetäjät osaavat toimia vaikeissa tunteita herättävissä tilanteissa, huolehtia lapsista vastuullisesti ja myötätuntoisesti, auttaa lapsia toimimaan yhteistyössä muiden lasten kanssa sekä pystyvät tarjoamaan lapsille parhaan mahdollisen leirikokemuksen.
Miten ryhmänvetäjäksi haetaan?
Hakemuksella. Etsimme rooliin sitoutuneita aikuisia (väh. 21.v matkan aikana).
Maksetaanko ryhmänvetäjille?
Ei. Vetäjän matkakulut jaetaan delegaation kesken. Ruoka-ja asumiskulut katetaan CISV:n toimesta. Emme siis maksa rahallista korvausta. Ryhmänvetäjänä toimimisesta voi saada työtodistuksen.

CISV:n ohjelmat

Mitä leireillä tehdään?
Leireillä noudatetaan päivittäistä rutiinia, jonka lomaan on ripoteltu pelejä ja aktiviteettejä. Aktiviteetit aloitetaan yleensä ns. “energizereilla”, jotka ovat lyhyitä, hauskoja pelejä, jotka ohjaavat lapsia työskentelemään yhdessä. Leireillä on varattu aikaa myös urheilulle ja vapaa-ajalle. Palautumiselle varataan myös luonnollisesti aikaa. Aktiviteetit kulkevat aina samalla kaavalla: ensin lapset tutustuvat toisiinsa. Kun leirin aikuiset ovat varmoja, että lapset ovat valmiita työskentelemään yhdessä, on aktiviteettien aika. Tietenkin lapsien erityistarpeet otetaan huomioon. Pikkuhiljaa ajan kuluessa, leirin osallistujat alkavat tuntea itseään itsevarmaksi toistensa seurassa ja ajatuksia ohjataan kohti suvaitsevaisuutta, yhteisymmärrystä ja lopulta ystävyyttä kohti.
Otetaanko lapsen ikä leireillä huomioon?
Ehdottomasti. Esimerkiksi vanhempien lasten leireillä on enemmän mahdollisuuksia osallistua demokraattisesti päätöksentekoon. Nuorempien lasten leireillä taas, aikuiset suunnittelevat ja toteuttavat ohjelman.
Mitä leireillä syödään?
Paikallisia ruokia. Lasten erityisruokavaliot otetaan tietenkin huomioon (kasvisruoka, allergiat, ei sianlihaa…)
Entä uskonto?
CISV on uskonnollisesti sitoutumaton. Tämä tarkoittaa siis, sitä että jos lapsesi on uskonnollinen, sen harjoittamista ei rajoiteta. Mahdollisuuksien mukaan, sen harjoittaminen pyritään mahdollistamaan parhaalla mahdollisella tavalla. Samoin leireillä ei kannusteta tai pakoteta lapsia osallistumaan itselle sopimattomaan uskonnolliseen toimintaan.
Voinko soittaa lapselleni leirin aikana?
Et. Suora yhteydenpito ei ole mahdollista leirin aikana. Tällä mahdollistetaan se, että lapset tottuvat helpommin uuteen toimintaympäristöön. Lapsille voi kuitenkin laittaa esimerkiksi sähköpostilla viestejä, joista he yleensä ilahtuvat. Ryhmänvetäjille voi laittaa myös satunnaisesti s-postia. Ymmärräthän, että luultavasti, se ettei lapsesi vastaa viesteihisi tarkoittaa, että hän nauttii ajastaan leirillä. Leirin henkilökunta on aina saavutettavissa hätätilanteissa.
Mitä jos leirillä tapahtuu jotain?
Ryhmänvetäjät ovat valmistautuneet erilaisiin yllättäviin tilanteisiin niin hyvin kuin on mahdollista. Jokaiselta leiriltä löytyy myös ensiapu-koulutettu aikuinen. Tämän lisäksi jokaisessa paikallisyhdistyksessä ja maassa toimii koulutettu riskienhallintavastaava. Osallistujien hyvinvointi on meidän tärkein prioriteetti.

Isäntäperheet

Millä leirellä on perhevierailuja?
Village-leireillä lapsi viettää ensimmäisen ja kolmannen viikonlopun isäntäperheen luona. Step Up-leiri alkaa viikonlopulla isäntäperheen luona. Perhevaihdon aikana lapsi asuu isäntäperheen luona ja tapaa muuta ryhmää ajoittain CISV-aktiviteettien muodossa.
Miten monta lasta asuu isäntäperheen luona?
Perhevaihdon aikana yleensä yksi lapsi, sillä sen aikana ryhmissä tulisi olla saman verran lapsia. Muissa ohjelmissa lapset asuvat isäntäperheiden luona yleensä 2 tai useamman lapsen ryhmissä.
Kuka voi toimia isäntäperheenä?
Yleensä isäntäperheinä toimii CISV-toiminnassa mukana olevat, joskus myös yksittäiset henkilöt. Useilla on lapsia mukana CISV-toiminnassa, osa on ollut itse CISV-lapsi. Yleisesti sanottuna CISV:stä ja kulttuurien välisestä toiminnasta kiinnostuneet ovat yleensä valmiita jakamaan kotinsa muista maista tulleiden lasten kanssa viikonlopun ajan.
Mitä vaatimuksia isäntäperheelle on?
Isäntäperheen luota tulee löytyä tilaa vieraileville lapsille, ei välttämättä yhden hengen huoneita. Tietenkin myös perustarvikkeet: ruokaa, lakanat, tyynyt, peitot ja hyvä patja. Lisäksi vaaditaan ymmärrystä uuteen kulttuuriin sopeutumiseen; aikaa nukkumiselle. Lämmin tervetulo ja mukaan ottaminen on olennainen osa kokemusta. Lasten tulisi oppia paikallisista tavoista ja tutustua kohdemaahan pintaa syvemmin. Usein isäntäperheet tapaavat toisensa ennen ohjelmaa ja tapaavat toisiaan esimerkiksi museossa tms. Isäntäperheille annetaan tietoa etukäteen CISV:n toimintatavoista ja säännöistä.
Maksetaanko isäntäperheille?
Ei. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, niinkuin kaikki muukin CISV-toiminta.