Heti ei tarvitse lähteä kauas, vaan CISV-toiminnan voi aloittaa helposti kotimaassa esimerkiksi First Step -leirillä tai viikonloppuleirillä omalla paikkakunnalla: Helsingissä, Porvoossa, Naantalissa, Tampereella, Lappeenrannassa tai Vaasassa.

Suomen CISV:n oma First Step -leiri

First Step on Suomen CISV:n oma leiri, jolla CISV-toiminnan voi aloittaa helposti kotimaassa. Leirin osallistujat tulevat eri puolilta Suomea CISV:n kuuden paikallisyhdistyksen kautta, mutta leirin ohjelmassa hyödynnetään kansainvälisten leirien oppeja ja käytäntöjä, sillä leirin päivittäiset rutiinit ja aktiviteetit ovat samalaisia kuin kansainvälisillä leireillä.

Osallistujia kannustetaan tutustumaan avoimesti muista paikallisyhdistyksestä tuleviin lapsiin, ja näin luomaan itselleen Suomen kattavia ystävyyssuhteita. Leirillä osallistujat tottuvat omien mielipiteidensä esittämiseen ja oppivat keskustelemaan niistä rakentavasti uusien ihmisten kanssa. Leirin aikana tehdään myös retkiä lähialueelle.

Lasten lisäksi First Step -leiri tarjoaa myös nuorille ohjaajille ja aikuisille ryhmänohjaajille hyvän paikan harjaannuttaa omia johtajuustaitoja. Lisäksi aikuisryhmästä muodostuu myös aina tiivis ryhmä ystäviä, joiden kanssa tulee helposti pidettyä yhteyttä vielä leirin loppumisen jälkeenkin.

Perustiedot:

  • Osallistujien ikä: 10-12 vuotta
  • Leirin kesto: 8-10 päivää, ajankohta kesäkuun alkupuolella.
  • Leirille mahtuu noin 30 osallistujaa. Leirin johtamisesta ja toiminnasta vastaavat aikuiset leirin- ja ryhmänvetäjät, joilla on apunaan 16-17-vuotiaita apuohjaajia, joita kutsutaan CISV:ssä nimellä JC.

First Step -leirin tavoitteet:

  • Tarjota helppo tapa etenkin uusille perheille lähteä mukaan CISV:n leiritoimintaan.
  • Tarjota osallistujille mahdollisuus keskusteluun omalla kielellä turvallisessa ympäristössä sekä rohkaista heitä osallistumaan kansainvälisille leireille.
  • Tuoda yhteen toimijoita eri paikallisyhdistyksistä ja tarjota mahdollisuus oppia toisilta ja vaihtaa kokemuksia.

Hae mukaan First Step -leirille:

Vuoden 2022 First Step-leirille on haku auki, leiri järjestetään tänä vuonna Piikkiössä 8.-15.6.2022! Voit hakea mukaan täällä!

Paikallisleirit ja nuorisojaoston JB-leirit

Suomen CISV-liiton paikallisyhdistykset järjestävät vuosittain noin 15-20 paikallisleiriä ja muuta tapahtumaa. Paikallisleireillä toteutetaan CISV:n kasvatuksellisia tavoitteita ja tehdään osittain samoja aktiviteetteja kuin CISV:n virallisissa ohjelmissa. Leiriohjelmia on kuitenkin sopeutettu paikalliseen toimintaympäristöön ja viikonlopun mittaan sopivaksi. Paikallistasolla myös perheet, eivät ainoastaan lapset ja nuoret, pääsevät osallistumaan toimintaan, sillä leirit järjestetään talkoovoimin. Osallistuminen ei edellytä matkustamista tai pitkään ohjelmaan sitoutumista, mikä tekee toimintaan osallistumisen helpoksi.

Paikallisyhdistysten lisäksi kotimaan nuorisotoiminnassa CISV:n nuorisojaostolla JB:llä (Junior Branch) on keskeinen asema. JB:ssä 14-25-vuotiaat nuoret suunnittelevat ja toteuttavat itsenäisesti CISV:n arvojen mukaista toimintaa. Leirejä JB:llä on 3-4 vuoden aikana. JB-toimintaan osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta CISV:stä vaan kaikki kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita mukaan. 

Kansainväliset leirit suomessa

Vuonna 2022 Suomessa järjestetään seuraavat leirit:

Kesä:

  • VILLAGE V-2022-016    Porvoo    1.7.2022-28.7.2022
  • STEP UP  C-2022-019    Naantali    8.7.2022-30.7.2022 (14.v)
  • SEMINAR CAMP   S-2022-006    Helsinki    4/7/2022-24/7/2022

Talvi:

  • YOUTH MEETING    Y-2022-016    Helsinki    28/12/2022-04/01/2023

Täällä voit lukea lisää kansainvälisistä ohjelmista ja hakea mukaan.

Suomessa järjestettäville leireille tarvitaan myös aikuisia staffiläisiä, jotka ovat vastuussa leirin suunnittelusta ja toteuttamisesta. Lisätietoa roolista saat järjestävältä paikallisyhdistykseltä. Vuonna 2022 staffiläisiä kaivataan edelleen Naantaliin ja Porvooseen!

This website uses to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.