Seminaarileiri

Nuori selittää aktiviteettia ryhmälle

Kohti aikuisuutta – monikulttuurinen leiri nuorille

Seminaarileirit vaativat osallistujilta aktiivisuutta ja avoimuutta. Ohjelma on osa CISV:n globaalikasvatustoimintaa, jonka tarkoituksena on herättää keskustelua ja tunteita niin maailmaa kuin jokaista osallistujaa koskevissa asioissa. Leirin kuluessa leiriläiset käyvät läpi itse suunnittelemansa ja toteuttamansa ohjelman.

Seminaarileiri haastaa ja rohkaisee nuoria keskustelemaan, tekemään yhteistyötä ja ratkaisemaan erilaisia ristiriitoja. Tukea leiriläiset saavat aikuisilta leirinvetäjiltä.

Lisätietoja

This website uses to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.