Perheenä

2013_cisv_village_ perhe

Perheenä

Osallistuminen CISV:n toimintaan on turvallista ja elämysrikasta. Toimintamme alkoi Suomessa Mannerheimin lastensuojeluliiton alaisena jo vuonna 1953, ja siitä lähtien olemme tarjonneet tuhansille lapsille, nuorille ja aikuisille ainutlaatuisia mahdollisuuksia kasvaa maailmankansalaiseksi. Vuosikymmenten vahvan kokemuksen avulla lähetämme vuosittain kymmeniä osallistujia sekä lähelle että kauas.

CISV:n toimintaan osallistuminen on koko perheen kokemus. Tarjoamme kansainvälisten ohjelmien lisäksi paikallistoimintaa, joten toiminnassa mukanaolo ei edellytä aina matkustamista tai pitkään ohjelmaan sitoutumista. Toimintaan on helppo tutustua mm. osallistumalla viikonloppuleireille tai tulemalla mukaan talkootyöhön.

Pääset mukaan toimintaamme olemalla yhteydessä lähimpään paikallisyhdistykseen tai lähettämällä sähköpostia työntekijällemme osoitteeseen office@fi.cisv.org.

Huolellinen valmistautuminen takaa onnistuneen kokemuksen

Kansainvälisissä ohjelmissa osallistujat valmistautuvat ryhmiensä kanssa ohjelmiaan varten ja tutustuvat toisiinsa huolellisesti ennen matkaan lähtöä, ja valmistelun aikana myös vanhemmat saavat osallistua järjestön toimintaan monin tavoin ja tutustua tavoitteisiimme.

Valmistautumisvaiheessa on tyypillistä, että nuoret mm. osallistuvat viikonloppuleireille sekä tapaavat ryhmäänsä säännöllisesti yhdessä aikuisen ohjaajansa kanssa. Vanhempien apua tarvitaan käytännön järjestelyissä, lapsen/nuoren tukemisessa pitkää matkaa varten sekä paikallisyhdistyksen toiminnan tukemisessa.

Kun lapsesi lähtee kauttamme leirille, on kohdemaassa vastassa paikallisia CISV:läisiä toivottamassa vieraat tervetulleeksi. Toimintamme perustuu vapaaehtoisuuteen sekä vastavuoroisuuteen.

Lapsesi turvallisuus etusijalla

Lähetämme leireillemme alle 16 -vuotiaiden ryhmien mukana aina vetäjän, joka on tarkoin valittu ja koulutettu tehtäviinsä.

 • Edellytämme vapaaehtoisiltamme sitoutumista arvoihimme, tavoitteisiimme sekä koko ohjelmakokemukseen
 • Tarkistamme pitkiin ohjelmiin osallistuvilta vapaaehtoisilta rikostaustaotteen
 • Vapaaehtoiset ohjaajat koulutetaan tehtäviinsä CISV:n kansainvälisten standardien mukaisesti
 • Vetäjät saavat koulutusta mm. seuraavista aiheista: riskienhallinta, lasten/nuorten kanssa toimiminen, ohjelman suunnittelu, ryhmädynamiikka, CISV:n tavoitteet ja tekemällä oppiminen

Sen lisäksi, että noudatamme paikallisia lakeja ja määräyksiä, toimimme myös kansainvälisen CISV:n omien sääntöjen puitteissa. Nämä säännöt käydään läpi vetäjien, osallistujien ja perheiden kanssa valmistautumisvaiheen aikana.

Kustannuksista

Haluamme tarjota jokaiselle mahdollisuuden osallistua toimintaamme. Paikallinen toiminta on usein edullista tai maksutonta, ja pyrimme pitämään kustannukset mahdollisimman pieninä.

Kansainvälisiin ohjelmiin osallistuttaessa kokonaiskustannukset vaihtelevat pitkälti matkakustannusten mukaan. Useat paikallisyhdistyksemme tarjoavat lisäksi mahdollisuuden hakea avustusta leirimaksuihin taloudellisista syistä.

Lähettäessäsi lapsesi leirillemme, muotoutuvat kokonaiskustannukset seuraavasti:

 • ohjelmakohtainen maksu, joka kattaa mm. majoituksen, ruokailut sekä ohjelman leirin aikana
 • matkakustannukset
 • matkavakuutus
 • viisumi- tai rokotekustannukset kohdemaasta riippuen
 • valmistautumisen kustannukset Suomessa ennen leiriä: matka- ja ruokakustannuksia yhteisistä tapaamisista
 • yhtenäinen CISV-vaatetus koko ryhmälle (esim. t-paidat ja hupparit)
 • oma osuus vapaaehtoisen vetäjän kuluista (¼ tai ⅙ kokonaiskustannuksista jaettuna ryhmän kesken)

Rahallisen panostuksen lisäksi kannustamme aktiivisuuteen paikallistoiminnassa ja/tai osallistumaan talkootyöhön – CISV toimii vapaaehtoistemme työpanoksella ja toimintamme on aina voittoa tavoittelematonta. Toivomme että myös teidän perheenne voi kantaa oman kortensa kekoon ja sitoutua toimintaamme.

Lue lisää ohjelmiin osallistumisen kustannuksista täältä.

Haku lasten ja nuorten kansainvälisiin ohjelmiin

Haku kesäleireille tapahtuu loppuvuodesta, talvella järjestettäville kansainvälisille leireille loppukesästä. Hajapaikkoja ohjelmissa on usein myös muina vuodenaikoina. Ilmoitamme avoimista paikoista Avoimet paikat -osiossa myös kysyä avoimia paikkoja ohjelmissamme osoitteesta office@fi.cisv.org.

Perheemme on ollut aktiivisesti mukana CISV:n paikallistoiminnassa ja ohjelmissa nyt kuusi vuotta. Matkamme CISV:ssä on ollut hieno ja antoisa. Olemme koko perhe iloisia ja kiitollisia lapsemme opettajalle, joka aikoinaan suositteli meille CISV:tä, joka ajatteli CISV:n olevan enemmän kuin sopiva harrastus lapsellemme, ja niinhän se olikin! Heti ensimmäisestä paikallisleiristä lähtien. Olemme saaneet tutustua ihmisiin ja lukuisiin eri perheisiin sekä nuoriin aikuisiin eri puolilta maailmaa, joihin emme olisi muuten koskaan törmänneet.  – Petra

“By bringing young people together in a spirit of tolerance and understanding, we help to lay the foundation for a peaceful tomorrow."

Kofi Annan, former UN Secretary General, CISV Seoul Symposium 2000.