Heti ei tarvitse lähteä kauas, vaan CISV-toiminnan voi aloittaa helposti kotimaassa esimerkiksi First Step -leirillä tai viikonloppuleirillä omalla paikkakunnalla: Helsingissä, Porvoossa, Naantalissa, Tampereella, Lappeenrannassa tai Vaasassa.

Suomen CISV:n oma First Step -leiri

First Step on Suomen CISV:n oma leiri, jolla CISV-toiminnan voi aloittaa helposti kotimaassa. Leirin osallistujat tulevat eri puolilta Suomea CISV:n kuuden paikallisyhdistyksen kautta, mutta leirin ohjelmassa hyödynnetään kansainvälisten leirien oppeja ja käytäntöjä, sillä leirin päivittäiset rutiinit ja aktiviteetit ovat samalaisia kuin kansainvälisillä leireillä.

Osallistujia kannustetaan tutustumaan avoimesti muista paikallisyhdistyksestä tuleviin lapsiin, ja näin luomaan itselleen Suomen kattavia ystävyyssuhteita. Leirillä osallistujat tottuvat omien mielipiteidensä esittämiseen ja oppivat keskustelemaan niistä rakentavasti uusien ihmisten kanssa. Leirin aikana tehdään myös retkiä lähialueelle.

Lasten lisäksi First Step -leiri tarjoaa myös nuorille ohjaajille ja aikuisille ryhmänohjaajille hyvän paikan harjaannuttaa omia johtajuustaitoja. Lisäksi aikuisryhmästä muodostuu myös aina tiivis ryhmä ystäviä, joiden kanssa tulee helposti pidettyä yhteyttä vielä leirin loppumisen jälkeenkin.

Perustiedot:

  • Osallistujien ikä: 10-12 vuotta
  • Leirin kesto: 8-10 päivää, ajankohta kesäkuun alkupuolella.
  • Leirille mahtuu noin 30 osallistujaa. Leirin johtamisesta ja toiminnasta vastaavat aikuiset leirin- ja ryhmänvetäjät, joilla on apunaan 16-17-vuotiaita apuohjaajia, joita kutsutaan CISV:ssä nimellä JC.

First Step -leirin tavoitteet:

  • Tarjota helppo tapa etenkin uusille perheille lähteä mukaan CISV:n leiritoimintaan.
  • Tarjota osallistujille mahdollisuus keskusteluun omalla kielellä turvallisessa ympäristössä sekä rohkaista heitä osallistumaan kansainvälisille leireille.
  • Tuoda yhteen toimijoita eri paikallisyhdistyksistä ja tarjota mahdollisuus oppia toisilta ja vaihtaa kokemuksia.

Hae mukaan First Step -leirille:

Vuoden 2023 First Step-leirille on haku auki, leiri järjestetään tänä vuonna Lappeenrannassa 11.-18.6.2023! Voit hakea mukaan täällä!

Paikallisleirit ja nuorisojaoston JB-leirit

Suomen CISV-liiton paikallisyhdistykset järjestävät vuosittain noin 15-20 paikallisleiriä ja muuta tapahtumaa. Paikallisleireillä toteutetaan CISV:n kasvatuksellisia tavoitteita ja tehdään osittain samoja aktiviteetteja kuin CISV:n virallisissa ohjelmissa. Leiriohjelmia on kuitenkin sopeutettu paikalliseen toimintaympäristöön ja viikonlopun mittaan sopivaksi. Paikallistasolla myös perheet, eivät ainoastaan lapset ja nuoret, pääsevät osallistumaan toimintaan, sillä leirit järjestetään talkoovoimin. Osallistuminen ei edellytä matkustamista tai pitkään ohjelmaan sitoutumista, mikä tekee toimintaan osallistumisen helpoksi.

Paikallisyhdistysten lisäksi kotimaan nuorisotoiminnassa CISV:n nuorisojaostolla JB:llä (Junior Branch) on keskeinen asema. JB:ssä 14-25-vuotiaat nuoret suunnittelevat ja toteuttavat itsenäisesti CISV:n arvojen mukaista toimintaa. Leirejä JB:llä on 3-4 vuoden aikana. JB-toimintaan osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta CISV:stä vaan kaikki kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita mukaan. 

Kansainväliset leirit suomessa

Vuonna 2023 Suomessa järjestetään seuraavat leirit:

Kesä:

  • Step Up: Helsinki 30/6/2023 – 22/7/2023
  • IYM Lappeenranta 27/6/2023-4/7/2023

Talvi:

  • IYM Helsinki 28/12/2023 – 4/1/2024
  • IYM Naantali 28/12/2023 – 4/1/2024

Täällä voit lukea lisää kansainvälisistä ohjelmista ja hakea mukaan.

Suomessa järjestettäville leireille tarvitaan myös aikuisia staffiläisiä, jotka ovat vastuussa leirin suunnittelusta ja toteuttamisesta. Lisätietoa roolista saat järjestävältä paikallisyhdistykseltä.