Junior Branch -toiminta 14–25-vuotiaille

cisv_juniorbranch_2010Junior Branch

Junior Branch eli JB on CISV-nuorten oma-aloitteista toimintaa, jossa nuoret pääsevät mm. kehittämään omia johtamistaitojaan ja syventämään ajatuksiaan CISV:n arvomaailman ympärillä erilaisten kasvatuksellisten aktiviteettien kautta.

Kaikki 14-25 -vuotiaat cisvarit muodostavat Suomen CISV:n nuorisojaoston, JB:n. Nämä aktiiviset nuoret toimivat niin paikallisella, kansallisella, kuin kansainväliselläkin tasolla. JB:läiset suunnittelevat ja toteuttavat tapahtumia ja projekteja, joiden teemat seuraavat CISV:n tavoitteita. JB:ssä pääsee yhdessä muiden kanssa kehittämään johtajataitojaan, suunnittelemaan tapahtumia ja oppimaan kokemuksen kautta – hauskanpitoa unohtamatta.

Leiritoiminta ja projektit

Kansallisella tasolla Suomen JB:läiset järjestävät nuorten viikonloppuleirejä ja lyhyempiä tapahtumia, jotka ovat avoimia kaikille JB-ikäisille. Paikallistoimintaan kuuluu paikallisyhdistysten omien JB:läisten järjestämät tapaamiset ja teemapäivät. Kansainvälisesti eri maiden JB:läiset järjestävät toisilleen mm. koulutusta, ja osallistuvat järjestön kehittämiseen.

Tapahtumien ohjelmissa sovelletaan CISV:n teemoja, joita ovat mm. ihmisoikeudet, globaalikasvatus, ristiriitojen ratkaisu ja kestävä kehitys. Nuorten itse suunnittelemaan ohjelmaan kuuluu aina keskustelua, toimintaa sekä yhdessä tekemistä.

JB:n tärkeimpiä tavoitteita ovat:

  • Avoimen ja aktiivisen yhteisön rakentaminen
  • Kehittää ja tukea CISV:tä järjestönä
  • Luoda nuorille tilaisuuksia kehittää johtamistaitojaan
  • Löytää ja hyödyntää omia vahvuuksiaan ja voimavarojaan
  • Rohkaista toimimaan aktiivisesti myös CISV:n ulkopuolella

Voit seurata nuorisojaostomme toimintaa nyt myös Facebookissa ja Instagramissa!

“By bringing young people together in a spirit of tolerance and understanding, we help to lay the foundation for a peaceful tomorrow."

Kofi Annan, former UN Secretary General, CISV Seoul Symposium 2000.