Junior Branch -toiminta 14–25-vuotiaille

Junior Branch

Kaikki 14-25 -vuotiaat Suomen CISV:n jäsenet muodostavat Suomen Nuorisojaoston (Junior Branch, eli JB). JB:llä on toimintaa paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Nuorisojaoston toiminnan tarkoituksena on kouluttaa ja inspiroida nuoria haastamaan itsensä, sekä antaa viitekehys ja eväitä henkilökohtaiseen kasvuun. JB-toiminta on nuorten itsensä suunnittelemaa ja toisilleen toteuttamaa, ja sen tavoitteena on kasvattaa nuoria vastuullisuuteen sekä kehittää johtamis- ja organisointitaitoja.

Kansallinen JB Hallitus muodostuu kahdesta nuorisoedustajasta (National Junior Representative, NJR), ja neljästä muusta vapaaehtoisesta, jotka koordinoivat JB:n toimintaa.
Vanhempi nuorisoedustaja (Senior) kuuluu virallisena jäsenenä CISV Liiton hallitukseen ja uudempi nuorisoedustaja (Junior) toimii varajäsenenä.
Lisäksi jokaisella paikallisyhdistyksellä on paikallinen nuorisoedustaja (Local Junior Representative, LJR), jonka tehtävänä on ottaa vastuu paikallisen tason JB-toiminnasta.

Leiritoiminta ja projektit

Kansallisella tasolla JB Hallitus järjestää nuorille viikonloppuleirejä, projekteja ja teemapäiviä.
Paikallisella tasolla LJR:t järjestävät oman paikallisyhdistyksensä nuorille tapaamisia ja muuta ohjelmaa.
Lisäksi Suomen JB tekee yhteistyötä Viron JB:n kanssa järjestäen maiden välisiä projekteja.

Kaikissa JB:n tapahtumissa sovelletaan CISV:n kasvatuksellisia teemoja: Ihmisoikeudet, Kestävä kehitys, Monimuotoisuus ja Konfliktit ja niiden ratkaisu.

JB:n tärkeimpiä tavoitteita ovat:

  • Rakentaa avointa ja aktiivista yhteisöä nuorille
  • Kehittää ja tukea CISV:tä järjestönä
  • Luoda nuorille tilaisuuksia kehittää ja haastaa itseään
  • Rohkaista nuoria toimimaan aktiivisesti CISV:n ulkopuolella

Tule mukaan toimintaan!

Seuraa Nuorisojaoston toimintaa sosiaalisessa mediassa:
Facebook (linkki) ja Instagram (linkki)

Mitä tapahtuu seuraavaksi? Katso kalenterista! (Linkki)

“By bringing young people together in a spirit of tolerance and understanding, we help to lay the foundation for a peaceful tomorrow."

Kofi Annan, former UN Secretary General, CISV Seoul Symposium 2000.