Harjoittelijana

Suomen CISV-liitto ry tarjoaa harjoittelupaikkoja esimerkiksi yhteisöpedagogiksi ja sosionomiksi opiskeleville nuorille, jotka haluavat kehittää osaamistaan lasten- ja nuorten parissa tehtävässä työssä.

Harjoittelija vastaa noin kuukauden kestävän lasten ja nuorten kansainvälisen leirin valmistelusta ja suunnittelusta CISV Suomen avustuksella. Leirin aikana harjoittelija toimii 4 tai 6 hengen lapsiryhmän ryhmänvetäjänä sekä luottohenkilönä, joka suunnittelee ja vetää leiriohjelmaa muiden ryhmänvetäjien kanssa. CISV Suomi kouluttaa harjoittelijan tehtävään ja tukee harjoittelijaa valmisteluiden ja leirin aikana!

Harjoittelijalla on mahdollisuus kehittää osaamistaan mm. projektin vetämisessä ja monikulttuurisessa toiminnasta kansainvälisessä ympäristössä.

Odotamme sinulta:

  •  Halua työskennellä lasten ja nuorten parissa
  •  Halua oppia uutta
  •  Avointa asennetta monikulttuurista toimintaa kohtaan
  •  Yli 21 vuoden ikää
  •  Englannin kielen taitoja jokapäiväisessä arjessa selviytymiseen
  •  Valmiutta sitoutua harjoitteluun koko ohjelman ajaksi (koulutukset, valmistautuminen, leiri sekä palautetilaisuudet).

Arvostamme:

  •  Erinomaisia yhteistyö-, vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja
  •  Organisointikykyä sekä omatoimisuutta
  •  Kokemusta lasten ja nuorten parissa työskentelystä (ei pakollinen)

CISV Suomen toiminta perustuu vapaaehtoisuudelle, joten kustannamme harjoittelijan matka- ja ohjelmakulut. Harjoittelu on muutoin palkaton.

Kiinnostuitko? Kysy lisää osoitteesta office@fi.cisv.org.

“Opiskelen Humanistisessa Ammattikorkeakoulussa kansalaistoimintaa ja nuorisotyötä, ja valmistun ensi jouluna yhteisöpedagogiksi. Suoritin ensimmäisenä opiskeluvuotenani viestinnän ja markkinoinnin kurssin harjoitteluna CISV Helsingillä. CISV näyttäytyi mielenkiintoiselta paikalta suorittaa harjoittelu, koska olen kiinnostunut kansainvälisestä ja monikulttuurisesta työstä. Harjoittelun aikana pääsin mm. tekemään viestintäsuunnitelman Helsingin omalle Villagelle. Lisäksi opinnollistin Step Up –leaderkokemukseni vapaavalintaiseksi kurssiksi. Leirillä opin valtavasti muun muassa erilaisia osallistavia menetelmiä ja sain varmuutta omaan ohjaajuuteeni sekä monikulttuuriseen nuorisotyöhön. Itse leirin valmistautumisprosessi taas opetti suunnitelmallisuutta ja organisointitaitoja. Koin, että harjoittelussa CISV:ssä opin työelämän kannalta relevantteja taitoja, samalla hauskaa pitäen!” -Marjo

“By bringing young people together in a spirit of tolerance and understanding, we help to lay the foundation for a peaceful tomorrow."

Kofi Annan, former UN Secretary General, CISV Seoul Symposium 2000.