Uutiset

Tiedote: Lapset ja nuoret kokoontuvat pohtimaan kulttuurien moninaisuutta CISV:n kansainvälisille kesäleireille Tampereelle, Naantaliin, Lappeenrantaan ja Porvooseen

Koulut täyttyvät monikielisestä puheensorinasta, kun kansainvälisyyskasvatusjärjestö CISV:in leirit alkavat Tampereella, Naantalissa, Lappeenrannassa ja Porvoossa. Kesäleireille osallistuu yhteensä sataneljäkymmentä lasta ja nuorta 27 eri maasta. Kansainväliseen vapaaehtoistoimintaan on mahdollista tutustua leirien avoimien ovien päivissä.


CISV Tampere järjestää kansainvälisen seminaarileirin Tampereella 29.6.–19.7. 2018. Leiri on kolmen viikon mittainen kesäleiri 17-18-vuotialle nuorille moninaisuudesta. Leirille saapuu 24 nuorta 14 eri maasta.

Seminaarileiri haastaa ja rohkaisee nuoria keskustelemaan, tekemään yhteistyötä ja ratkaisemaan erilaisia ristiriitoja. Leirin kuluessa leiriläiset käyvät läpi itse suunnittelemansa ja toteuttamansa ohjelman. Tukea leiriläiset saavat aikuisilta leirinvetäjiltä.

Leirillä järjestetään avoimien ovien päivä 15.7.2018 klo 15:00-18:00, jolloin vierailijat ovat tervetulleita tutustumaan CISV:n toimintaan ja jakamaan ajatuksia leiriläisten kanssa.

Yhteystiedot: Maria Järvelin, maria.jarvelin@fi.cisv.org


CISV Naantali järjestää kansainvälisen Village-leirin Naantalissa 29.6.–26.7.2018. Leiri on neljän viikon
mittainen kesäleiri 11-vuotialle ja leirille osallistuu 48 lasta, 6 junioriohjaajaa ja 12 aikuista 15 eri maasta.

Village-leiri on monikielinen ja -kulttuurinen kokemus, jossa lapset pääsevät osallistumaan erilaisiin aktiviteetteihin, jotka edistävät yhteistyötä ja kulttuurienvälistä vuorovaikutusta. Leireillä keskeistä on
itse tekemällä oppiminen, oman paikan löytäminen ja vertaisten kanssa mielipiteiden jakaminen.

Leirillä järjestetään avoimien ovien päivä 13.7. klo 14:30-17:30, jolloin vierailijat ovat tervetulleita itse paikalle tutustumaan Village-leirin positiiviseen ja yhteisölliseen ilmapiiriin.

Yhteystiedot: Leirinjohtaja Anni Taivainen, anni.taivainen@fi.cisv.org, 050 405 8605


CISV Lappeenranta järjestää kansainvälisen Step Up-leirin Lappeenrannassa 6.–28.7.2018. Leiri on kolmen viikon mittainen kesäleiri 14-vuotialle nuorille ja leirille osallistuu 32 nuorta ja 8 aikuista 8 eri maasta. Leirin teemana on kulttuureiden moninaisuus.

Step Up-leirillä nuoret pääsevät harjoittelemaan johtajuus ja viestintätaitoja sekä vahvistamaan itsetuntoaa kasvatuksellisten aktiviteettien ja leikin kautta.

Leirillä järjestetään avoimien ovien päivä 21.7. klo 13-16. jolloin vierailijat ovat tervetulleita tutustumaan CISV:n toimintaan, osallistumaan aktiviteetteihin ja jakamaan ajatuksia leiriläisten kanssa.

Yhteystiedot: Leirinjohtaja Antti Kaukuainen, antti.kaukiainen@fi.cisv.org tai cisv.lappeenranta.camps@gmail.com, 040 413 3511


CISV Helsinki ja CISV Porvoo järjestävät kansainvälisen nuorisotapaamisen (IYM-leirin) Porvoossa 14.–28.7. 2018. Leiri on viidentoista päivän mittainen kesäleiri 12-13-vuotialle nuorille kulttuurien mininaisuudesta. Leirille saapuu 30 nuorta 5 eri maasta.

IYM-leirin osallistujat saapuvat Suomeen eri puolilta maailmaa pohtimaan kulttuureiden moninaisuutta; leirin aikana nuoret pohtivat moninaisuutta erityisesti ruuan kautta. Leiri rohkaisee osallistujia, kotiin palattuaan aktiiviseen toimijuuteen omassa elinympäristössään.

Kansainvälisen leirin nuoret avaavat Pop Up -kahvilan päiväksi Porvooseen, Runebergin puistoon 22.7.2018 klo 11-14. Kahvilassa on tarjolla makupaloja Färsaarilta, Italiasta, Luxemburgista, Indonesiasta sekä Suomesta. Kahvilassa on mahdollisuus tutustua CISV:n toimintaan ja jakaa ajatuksia leiriläisten kanssa.

Yhteystiedot: Olga Aula, olga.aula@gmail.com, 041 507 6754


CISV on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton vapaaehtoisvoimin toimiva kansainvälisyyskasvatusjärjestö.

CISV:n ohjelmat tarjoavat lapsille ja nuorille monikulttuurisia kokemuksia ja tavoitteena on kasvattaa
lapsista ja nuorista aktiivisia maailmankansalaisia, jotka osaavat ja haluavat edistää oikeudenmukaisuutta ja rauhaa.

Toiminnan pääteemat ovat ihmisoikeudet, monimuotoisuus, kestävä kehitys ja ristiriitojen ratkaisu.
CISV:ssä opitaan tekemällä ja kaikissa CISV-ohjelmissa leikitään, luodaan, keskustellaan ja
reflektoidaan, kullekin ikäryhmälle sopivalla tavalla. Vuoden 2018 ohjelmissa keskitytään
kulttuureiden monimuotoisuuteen.

Suomen CISV-liitto ry:n lehdistötiedotteen ja median käyttöön tarkoitettuja valokuvia löydät CISV Suomen avoimesta tietopankista ja lisätietoja toiminnastamme löytyy verkkosivuiltamme.

Julkaisuvapaa kansallinen tiedote 2018 pdf-muodossa.

“By bringing young people together in a spirit of tolerance and understanding, we help to lay the foundation for a peaceful tomorrow."

Kofi Annan, former UN Secretary General, CISV Seoul Symposium 2000.