Mosaic-projektit

Mosaic
Paikallista yhteistyötä CISV:n hengessä

Mosaic kannustaa osallistujia toimimaan omassa yhteisössään ja muuttamaan sitä paremmaksi.
Mosaic on projektiluontoinen ohjelma, jossa keskitytään lähiympäristöön ja paikallisen yhteisön tarpeisiin. Projektit ovat vapaamuotoisia, eikä niillä ole rajoituksia ikäryhmän tai keston suhteen. Projektit perustuvat CISV:n kasvatuksellisiin tavoitteisiin ja periaatteisiin samalla tavalla kuin kansainväliset leiritkin. Projektit toteutetaan yhteistyössä jonkin toisen järjestön kanssa, joka jakaa CISV:n arvomaailman.

Ikä: Ei rajoituksia
Kesto: Ei rajoituksia
Koko: Ei rajoituksia

Lue lisää blogistamme.

“By bringing young people together in a spirit of tolerance and understanding, we help to lay the foundation for a peaceful tomorrow."

Kofi Annan, former UN Secretary General, CISV Seoul Symposium 2000.