Kansallinen leiri

Kokemusta ja rohkeutta kansainvälisiä leirejä varten

Kansallinen leiri on Suomen CISV:n oma leiri, jolla pääsee tutustumaan kansainväliseen leiritoimintaan kotimaisessa seurassa. Leirin osallistujat tulevat eri puolilta Suomea CISV:n kuuden paikallisyhdistyksen kautta, mutta leirin ohjelmassa hyödynnetään kansainvälisten leirien oppeja ja käytäntöjä, sillä leirin päivittäiset rutiinit ja aktiviteetit ovat samanlaisia kuin kansainvälisillä leireillä.

Osallistujia kannustetaan tutustumaan avoimesti muista paikallisyhdistyksestä tuleviin lapsiin, ja näin luomaan itselleen Suomen kattavia ystävyyssuhteita. Leirillä osallistujat tottuvat omien mielipiteidensä esittämiseen ja oppivat keskustelemaan niistä rakentavasti uusien ihmisten kanssa. Leirin aikana tehdään retkiä lähialueelle, jolloin myös Kuopion alue tulee osallistujalle tutuksi.

Lasten lisäksi kansallinen leiri tarjoaa myös nuorille ohjaajille ja aikuisille ryhmänohjaajille hyvän paikan harjaannuttaa omia johtajuustaitoja. Lisäksi aikuisryhmästä muodostuu myös aina tiivis ryhmä ystäviä, joiden kanssa tulee helposti pidettyä yhteyttä vielä leirin loppumisenkin jälkeen.

Osallistujien ikä: 10-12 vuotta
Leirin kesto: 8-10 päivää, ajankohta kesäkuun alkupuolella.
Koko: Kansalliselle leirille osallistuu delegaatioita Suomen kuudesta paikallisyhdistyksestä. Delegaatioissa on useimmiten 4-6 osallistujaa. Lisäksi ryhmän mukana on aina täysi-ikäinen ryhmänjohtaja (leader). Delegaatioiden lisäksi leirille osallistuu myös 16-17-vuotiaita nuoria ohjaajia (JC), sekä täysi-ikäisistä koostuva leirinvetäjäryhmä (staff). Leirille osallistuu vuosittain yhteensä 20-40 henkilöä.

Kansallisen leirin tavoitteet:

  • Tarjota helppo tapa etenkin uusille perheille lähteä mukaan CISV:n leiritoimintaan.
  • Tarjota osallistujille mahdollisuus keskusteluun omalla kielellä turvallisessa ympäristössä sekä rohkaista heitä osallistumaan kansainvälisille leireille.
  • Tuoda yhteen toimijoita eri paikallisyhdistyksistä ja tarjota mahdollisuus oppia toisilta ja vaihtaa kokemuksia.

Käynnissä olevat haut löydät avoimista paikoista. Lisätietoja ohjelmista ja hakuprosessista paikallisyhdistyksen ohjelmavastaavilta.

“By bringing young people together in a spirit of tolerance and understanding, we help to lay the foundation for a peaceful tomorrow."

Kofi Annan, former UN Secretary General, CISV Seoul Symposium 2000.