International People’s Project yli 19-vuotiaille

International People’s Project eli IPP
Arvot käytäntöön

IPP (International People’s Project) on tietyn aiheen ympärille suunniteltu kansainvälinen projekti, jossa CISV:n tavoitteita edistetään käytännön työn kautta. Projektit auttavat kohdemaan paikallisyhteisöä konkreettisesti esimerkiksi ympäristönsuojeluun tai siirtolaisuuteen liittyvissä kysymyksissä. IPP toteutetaan yhdessä toisen, CISV:n arvomaailmaa lähellä olevan järjestön kanssa. IPP on osa CISV:n globaalikasvatustoimintaa ja avaa osallistujalle uusia näkökulmia, opettaa uusia taitoja ja mahdollistaa uusien ystävyyssuhteiden syntymisen.

Ikä: 19+
Kesto: 14 tai 23 päivää
Koko: noin 25 osallistujaa
Tavoitteet:

  • Perustaa kansainvälinen projekti yhteistyössä paikallisten CISV:n ajatusmaailman jakavien järjestöjen kanssa ja valita projektille kohde ja aihe.
  • Tutustua projektiin liittyviin aiheisiin ja toimintaan kotimaassa ja paikalliseen toimintaan projektikohteessa.
  • Auttaa paikallisyhteisöä projektin avulla.
  • Lisätä tietoisuutta kansainvälisen yhteistoiminnan muodoista ja mahdollisuuksista.
  • Innostaa osallistujia käyttämään tietotaitoaan ja kehittämään niitä edelleen.

“IPP-ohjelmassa todella löysin itsestäni tuon aktiivisen maailmankansalaisen! Me, ryhmä CISV-aikuisia, teimme yhdessä paikallisesta projektista omamme ja samalla autoimme paikallisen yhteisön ihmisiä parantamaan oman kylänsä asioita kohti ekologisempaa ja aktiivisempaa toimintaa. Projektin aikana meistä muodostui kiinteä perhe ja yhdessä toimiminen kasvatti sekä oman itsensä tuntemista että ajatusta siitä, että projektillamme on kauaskantoiset vaikutukset. Olen saanut IPP:stä paljon eväitä elämääni.”  – Rauha

 

“By bringing young people together in a spirit of tolerance and understanding, we help to lay the foundation for a peaceful tomorrow."

Kofi Annan, former UN Secretary General, CISV Seoul Symposium 2000.