Uutiset

Nuoret ja aikuiset kokivat unohtumattomia hetkiä vuoden 2017 CISV-ohjelmissa

Suomen CISV-liitto on kerännyt palautetta vuonna 2017 ohjelmiin osallistuneilta lapsilta ja nuorilta sekä huoltajilta ja ryhmänvetäjiltä. Palautteiden avulla kehitämme toimintaamme palvelemaan entistä paremmin ja laajemmin lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään.

Vuonna 2017 järjestimme Suomessa neljä kansainvälistä leiriä joihin osallistui yli 200 nuorta ja aikuista. Tämän lisäksi lähetimme noin 140 osallistujaa kolmellekymmenellekolmelle leirille ympäri maailmaa. Suurin kiitos onnistuneista ohjelmista vuoden 2017 aikana kuuluu jälleen kerran kaikille vapaaehtoisille, jotka ovat eri tavoin osallistuneet ohjelmien toteutukseen, sekä tietenkin myös vanhemmille, jotka luottavat lapsensa maailmalle CISV:n ohjelmiin!

Kokosimme saamastamme palautteesta yhteenvedot suosituksineen niin kansallisella kuin paikallisella tasolla, joiden avulla kehitämme toimintaamme. Saamiemme vastausten pohjalta nostimme kommunikaation ja tiedonkulun ennen ohjelmaa, ohjelman aikana ja ohjelman jälkeen, vapaaehtoisten hyvinvoinnin sekä toiminnan saavutettavuuden kehityskohteiksi tulevalle toimintavuodelle.

Tässä otteita saamastamme palautteesta:

”Jälleen kerran laitoimme lapsen Village-reissuun jännittyneinä siitä, miten kaikki tulee menemään ja jälleen saimme täydellisen onnellisen lapsen takaisin!” – Village-leirille osallistuneen huoltaja

”Leiri toimi hyvin nuorelle ja osui kasvuvaiheessa hyvin otolliseen aikaan. Se avasi nuoren ymmärtämään erilaisuutta ja hän sai käytännön kokemuksen ryhmästä nuoria, mikä ei rajoitu vain omaan kotikaupunkiin ja kouluun. Hän koki tulleensa hyväksytyksi “sellaisena kuin on” ilman arkeen yleensä liittyviä ulkoisia paineita. Ennen leiriä häntä askarrutti “saako ystäviä ja selviääkö englannin kielellä”, mutta nämä osoittautuivat turhiksi peloiksi.
Leiri kasvatti nuorta yksilönä ja vahvisti oman persoonan kehittymistä. Saatiin uusi CISV-nuori meidän perheeseen ensimmäisen leirikokemuksen myötä!” – Step Up-leirille osallistuneen nuoren huoltaja

”Minun mielestäni parasta oli, kun sai uusia kavereita ja sai oppia paljon eri kulttuureista ja sitten et sai itse suunnitella aktiviteetit.” – IYM-leirille osallistunut nuori

”Opin paljon uusista kulttuureista, sillä leirillä oli maita jouhin en aikaisemmin ollut tutustunut. Myös aktiviteettien avulla sain paljon tietoa eri aihepiireistä (esim. väkivallasta, koulutuksesta, tasa-arvoisesta avioliitosta yms.).”        – Step Up-leirille osallistunut nuori

”Minusta Step Up on nuorille tosi hyvä tilaisuus saada äänensä kuuluviin! Minusta oli ilo huomata leirin edetessä, miten koko ajan useampi nuori uskalsi osallistua keskusteluihin.” – Step Up-leirille osallistunut ryhmänvetäjä

”Kielitaito ja rohkeus ilmaista itseään kasvoi. Opin ymmärtämään paljon syvällisemmin muita kulttuureita ja luomaan syviä ystävyyssuhteita.”  – Seminaarileirille osallistunut nuori

”CISV:n ja perheemme arvomaailmaan kuuluvat aatteet konkretisoituivat leirillä. Lapsemme kiinnostus muiden maiden asioihin lisääntyi huomattavasti tavattuaan kyseisten maiden kansalaisia. Lapsemme esimerkiksi yllätti opettajan koulussa kertomalla Myanmarin tilanteesta esimerkkinä uskonvainoista. Myös köyhyys ja eriarvoisuus jäivät kovasti mietityttämään leirin jälkeen.”  – IYM-leirille osallistuneen nuoren huoltaja

”Opimme heittäytymistä uusiin tilanteisiin, saimme myös tutustua toisen maan toimintatapoihin ja hitusen myös kulttuuriin ja ruokatottumuksiin ja musiikkiin.” – Perhevaihtoon osallistuneen nuoren huoltaja

Kiitos palautteestanne ja oikein hyvää alkanutta CISV-vuotta 2018!

“By bringing young people together in a spirit of tolerance and understanding, we help to lay the foundation for a peaceful tomorrow."

Kofi Annan, former UN Secretary General, CISV Seoul Symposium 2000.