Järjestöyhteistyö ja toiminnan tukeminen

Suomen CISV-liitto – CISV-förbundet i Finland ry kuuluu jäsenenä CISV Internationaliin. CISV toimii YK:n ihmisoikeuksien ja lasten oikeuksien julistuksen periaatteiden mukaisesti ja on Unescon tunnustama järjestö. CISV International tekee yhteistyötä muun muassa Euroopan neuvoston ja Unescon kanssa. CISV:ssä on mukana yhteensä noin 70 jäsenmaata, joiden kanssa Suomen CISV-liitto ry järjestää yhteistyössä muun muassa kansainvälisiä koulutuksia, kokouksia ja ohjelmia.

Suomen CISV-liitto ry kuuluu jäsenenä Allianssiin, Rauhankasvatusinstituuttiin ja Fingoon, lisäksi Suomen CISV-liitto ry on osa Fingon globaalikasvatusverkostoa. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee vuosittain toimintaamme nuorisotyötä tekevänä järjestönä.

Lisäksi teemme yhteistyötä niin kansallisella kuin paikallisella tasolla useiden muiden järjestöjen ja organisaatioiden kanssa. Viime vuosina yhteistyötä on toteutettu muun muassa Suomen Punaisen Ristin, Mannerheimin Lastensuojeluliiton, 4H-yhdistysten, Ystea ry:n ja AFS:n kanssa. Paikallistasolla kunnat, kaupungit ja koulut ovat tarjonneet käyttöömme esimerkiksi leiripaikkoja sekä yritykset ja kaupat ruokalahjoituksia ja kuljetusapua leireille.

Etsimme jatkuvasti yhteistyömahdollisuuksia saman arvopohjan omaavien organisaatioiden kanssa. Kysy lisää yhteistyömahdollisuuksista osoitteesta office@fi.cisv.org.

“By bringing young people together in a spirit of tolerance and understanding, we help to lay the foundation for a peaceful tomorrow."

Kofi Annan, former UN Secretary General, CISV Seoul Symposium 2000.