Arvot ja tavoitteet

Arvot ja tavoitteet

Tavoitteemme on tukea lasten ja nuorten kasvua aktiivisiksi maailmankansalaisiksi, jotka osaavat ja haluavat edistää oikeudenmukaisuutta ja rauhaa niin omissa yhteisöissään kuin globaalilla tasolla.

CISV:n pääteemat

CISV-toiminta keskittyy neljään pääteemaan, jotka ovat monimuotoisuus, ihmisoikeudet, kestävä kehitys ja ristiriitojen ratkaisu.

  • Monimuotoisuus Pohdimme minkälaisia olemme yksilöinä ja miten liitymme osaksi lähiyhteisöämme ja koko maailmaa.
  • Ihmisoikeudet Tutkimme, kuinka ihmisoikeudet vaikuttavat elämäämme lukemattomin tavoin ja miten ihmisoikeusrikkomukset voivat olla monien suurten ongelmien, kuten köyhyyden tai väkivallan taustalla.
  • Ristiriitojen ratkaisu Opimme ymmärtämään kuinka arkiset ja isommat ristiriidat syntyvät ja miten niitä voidaan ratkaista oikeudenmukaisesti.
  • Kestävä kehitys Tutkimme kestäviä elämäntapoja ja tulevaisuuden mahdollisuuksia ja kehittää ihmisten ymmärrystä, taitoja ja arvomaailmaa siten, että yksilö voi toimia omassa elämässään ympäristön hyväksi.

CISV:n vaikutus

Mistä tiedämme, että CISV:n toiminnalla on vaikutusta? CISV:n vaikuttavuudesta on tehty pitkittäistutkimus (Jennifer Watson, 2008), josta tiivistelmä tässä:

  • Yli 95% vastaajista oli sitä mieltä, että CISV-toiminta oli kasvattanut tietoisuutta eri kulttuureista ja ihmisistä, luoden positiivisia asenteita muita ihmisiä kohtaan, jotka aluksi olivat vaikuttaneet ´erilaisilta´.
  • 75% vastaajista oli sitä mieltä, että CISV oli kehittänyt heidän johtamistaitojaan ja yhteistyöosaamistaan.
  • 95% vastaajista oli yhtä mieltä siitä, että CISV-toiminta oli antanut “jotain sellaista, mitä ei koskaan oppisi koulussa”.

 

“By bringing young people together in a spirit of tolerance and understanding, we help to lay the foundation for a peaceful tomorrow."

Kofi Annan, former UN Secretary General, CISV Seoul Symposium 2000.