Uutiset

Keitä ovat Staffit ja JC:t? Mikä ihmeen IYM? Mitä tarkoittaa JB? Mikä on Cisvari ja keitä ovat cisvarit?

Kun aloitin työskentelyn CISV:n järjestökoordinaattorina, koin todella haastavaksi oppia ja muistaa kaikki CISV:ssä käytetyt lyhenteet. Liian usein tuntui siltä, että olisin tarvinnut avukseni Suomi-CISV-Suomi sanakirjaa. Vihdoin, reilun vuoden kuluttua, voin jo sanoa hallitsevani lyhenteet melko kiitettävästi. Haluan selventää lyhenteitä kaikille niiden muistamisen kanssa painiville, nykyisille ja tuleville cisvareille (ts. CISV:n aktiiveille). Samalla käytän tilaisuuden hyödykseni ja selvennän termistöä esittelemällä teille CISV:n toimintaa. Ehkä joku päivä julkaisemme vielä sen sanakirjan, mutta tämä menköön nyt näin alkajaisiksi.

CISV tulee sanoista Children’s International Summer Villages, jolla viitataan CISV:n järjestämiin kesäkyliin eli Village-leireihin, jotka toimivat lippulaivaohjelminamme. Village-leireille osallistuu delegaatioita 10-12 eri maasta. Delegaatiot, eli ryhmät, koostuvat yleensä kahdesta tytöstä, kahdesta pojasta sekä leaderista (ts. liideristä), eli ryhmänvetäjästä. Leirillä toimii myös 4-5 staffia, eli paikallista leirinvetäjää, joita myös leirin johtoryhmän jäseniksi kutsutaan. Leirille osallistuu myös noin kuusi JC:tä (ts. junior counsellor), eli kuusi 16–17 -vuotiasta junioriohjaajaa. Lisäksi leirillä on leirinjohtaja (ts. CD, Camp Director).

Village-leirien lisäksi CISV järjestää myös muita kansainvälisiä ohjelmia. Step Up-leiri (entinen ISU, International Summer Camp) on kolmen viikon mittainen kansainvälinen kesäleiri 14-15 -vuotiaille nuorille. IYM-leiri (ts. Interntational Youth Meeting) eli kansainvälinen nuorisotapaaminen on 8 tai 15 päivän mittainen leiri, joka sijoittuu usein joulu- tai pääsiäislomalle Suomessa tai lähialueella. Leirejä järjestetään eri ikäryhmille 12-vuotiaista ylöspäin ja leirillä on yleensä noin 25-35 osallistujaa eripuolilta maailmaa. Perhevaihtoja (ts. Interchange, IC) järjestetään 12-13-vuotiaille sekä 14-15-vuotiaille nuorille. Perhevaihtoon kuuluu kaksi vaihetta – nuori vierailee ryhmänsä kanssa vaihtomaassa ja majoittuu paikallisessa perheessä. Toisessa vaiheessa nuoren perhe majoittaa vaihtoparin omassa kodissaan.

Seminar Camp, eli Seminaarileiri (ts. Semi, SC), on kolmeviikkoinen leiri 17-18 -vuotiaille. Nuoret suunnittelevat koko leirin ohjelman itse aikuisten leirinvetäjien tuella. IPP (ts. International Peoples Project), eli kansainvälinen projekti on yli 19-vuotiaille suunnattu, muutaman viikon mittainen kansainvälinen projekti, joka toteutetaan yhdessä toisen, CISV:n arvomaailmaa lähellä olevan järjestön kanssa. Mosaic on puolestaan projektiluontoinen ohjelma, jossa keskitytään lähiympäristöön ja paikallisen yhteisön tarpeisiin. Projektit ovat vapaamuotoisia, eikä niillä ole rajoituksia ikäryhmän tai keston suhteen.

Suomen CISV-liitto on osa CISV International:ia eli kansainvälistä CISV:tä, jonka toimistoa kutsutaan lyhenteellä IO. CISV Suomella on paikallisyhdistyksiä (ts. chaptereita), eli paikkareita kuudella eri paikkakunnalla, Helsingissä, Porvoossa, Tampereella, Lappeenrannassa, Vaasassa ja Naantalissa. Kaikki CISV:n 15-25 -vuotiaat muodostavat Suomen JB:n (ts. Juonior Branch:in), joka on CISV-nuorten oma-aloitteista toimintaa, jossa nuoret voivat muun muassa kehittää omia johtamistaitojaan ja syventää ajatuksiaan CISV:n arvomaailman ympärillä erilaisten kasvatuksellisten aktiviteettien kautta. Lisäksi julkaisemme kerran vuodessa jäsenlehteä nimeltä Cisvari.

Liitossa sekä sen komiteoissa ja hallituksissa toimii muun muassa riskmanagereita, eli riskienhallintavastaavia, National Representative (ts. NR) eli kansallinen edustaja , National Junior Representative (ts. NJR) eli kansallinen juonioriedustaja ja National Interchange coordinator (ts. NIC) eli kansallinen perhevaihtovastaava.

Lisäksi CISV:llä on kansallisia ja kansainvälisiä tapaamisia ja koulutuksia, kuten Global Conference (ts. GloCo), joka on kolmen vuoden välein järjestettävä kansainvälinen tapaaminen, National Board Meeting (ts. NBM), eli syyskokous ja/tai syystapaaminen, Komiteoiden Yhteistyö Foorumi (ts. KYF) eli syyskokousta valmisteleva kokous
 sekä Regional Training Forum (ts. RTF), eli muutaman päivän mittainen koulutustapaaminen.

Tässä yleisimmät CISV:ssä käytetyt lyhenteet, toivottavasti postauksesta on hyötyä cisvareille!

– Pauliina Sillfors

“By bringing young people together in a spirit of tolerance and understanding, we help to lay the foundation for a peaceful tomorrow."

Kofi Annan, former UN Secretary General, CISV Seoul Symposium 2000.