Uutiset

Kansainvälisyyskasvatuksella kohti kestävää kehitystä

CISV-toiminta keskittyy neljään vuosittain vaihtuvaan pääteemaan, jotka ovat monimuotoisuus, ihmisoikeudet, kestävä kehitys ja ristiriitojen ratkaisu. CISV:n pääteema vuonna 2016 on kestävä kehitys, jolloin teema tulee olemaan näkyvästi esillä kaikessa toiminnassamme niin Suomessa järjestettävissä ohjelmissa kuin paikallistoiminnassamme.

Vuoden 2016 aikana pureudumme kestävän kehityksen haasteisiin ja siihen, miten aktiiviset maailmankansalaiset, kuten cisvarit, voivat edistää kestävää kehitystä oman yhteisön lisäksi myös maailmanlaajuisesti. Aihe tulee näkymään lasten ja nuorten kanssa tehtävän kansainvälisyyskasvatuksen lisäksi myös aikuisille järjestettävässä toiminnassa kuten CISV Helsingin järjestämässä International People’s Projektissa kesällä 2016. Projekti keskittyy kaupunkiviljelyyn ja globaaliin ruokaturvaan ja Helsinkiin saapuu aikuisia osallistujia ympäri maailman oppimaan uuttaa ja kehittämään taitojaan aiheen ympärillä.

CISV:n ohjelmissa lähestytään kestävää kehitystä laaja-alaisesti; esimerkiksi pohtien kestävän kehityksen yhteyttä luonnonvarojen käyttöön, terveyteen, hyvinvointiin, työvoimaan, teollisuuteen sekä köyhyyteen ja kuluttamiseen. Lisäksi pohdimme esimerkiksi sitä, mitä kestävä kehitys merkitsee eri ihmisille eri alueilla ja erilaisissa yhteisöissä.

Kuten alla olevalla CISV:n Kompaz projektin toteuttamalla videolla kehotetaan, kestävän kehityksen CISV-vuoden voikin aloittaa jokainen jo vaikka samantien – pohtimalla mitä kestävä kehitys merkitsee tällä hetkellä juuri sinulle.

– Pauliina Sillfors, Järjestökoordinaattori

“By bringing young people together in a spirit of tolerance and understanding, we help to lay the foundation for a peaceful tomorrow."

Kofi Annan, former UN Secretary General, CISV Seoul Symposium 2000.