Uutiset

Kansainvälistä vapaaehtoiskokemusta ryhmänvetäjänä

IMG_2740-min

“Vetäjänä toiminen CISV:ssä on vapaaehtoistyötä parhaimmillaan; voit olla mukana luomassa ja rakentamassa merkityksellisiä kasvatuksellisia kokemuksia lapsille ja nuorille. Näet kuinka he oppivat ja kasvavat, ja mikä parasta, opit itsekin paljon.” -Kaisa

Oletko kiinnostunut lasten- ja nuorten parissa tehtävästä vapaaehtoistyöstä? Haemme nyt ryhmänvetäjiä Suomessa ja ulkomailla järjestettäville leireille ja perhevaihtoihin!

CISV:n ohjelmiin voi lähteä ryhmänvetäjäksi yli 21-vuotias, joka on kiinnostunut kansainvälisestä globaalikasvatustoiminnasta lasten 
ja nuorten parissa. Ryhmänvetäjä matkustaa kohdemaahan 11–16- vuotiaista osallistujista koostuvan, 4–12-henkisen ryhmän kanssa. Ohjelma voi olla perhevaihto- tai leirimuotoinen ja kestää yhdestä neljään viikkoa.

Ryhmänvetäjän tehtäviin kuuluu osallistujista huolehtiminen ja leiriläisten iästä riippuen; ohjelman suunnittelu joko yhdessä muiden aikuisten kanssa, tai osallistujien tukeminen ja opastaminen ohjelman suunnittelussa. Aktiviteetit rakentuvat CISV:n kasvatuksellisten tavoitteiden ja leirin teeman ympärille. Ohjelma jättää tilaa osallistujien omalle aktiivisuudelle, onnistumisille ja oppimiskokemuksille ikätason mukaisesti.

Turvallisuus on kaikissa CISV:n ohjelmissa ensiarvoisen tärkeää, ja siksi koulutamme ja valitsemme huolellisesti kaikki aikuiset ryhmänvetäjät, ja odotamme myös ryhmänvetäjältä vastuullisuutta ja sitoutumista CISV:n arvoihin.

Ohjaajilta odotamme muutamia asioita:

  • Innostus toimintaamme kohtaan
  • Halu oppia uutta
  • Avoin asenne monikulttuurista toimintaa ja globaalikasvatusta kohtaan
  • Yli 21 vuoden ikää
  • Englannin kielen taitoja jokapäiväisessä arjessa selviytymiseen
  • Valmius sitoutua toimintaan koko ohjelman ajaksi (koulutukset, valmistautuminen, leiri sekä palautetilaisuudet).

Vapaaehtoisena toimimisesta emme maksa palkkaa, mutta kustannuksiakaan ei pitäisi tulla – matka- ja ohjelmakulut katetaan kaikille ohjaajille.

Kysy lisää työntekijältämme osoitteesta office@fi.cisv.org. Voit myös lukea Liisin kokemuksia ryhmänvetäjän tehtävistä blogistamme.

“By bringing young people together in a spirit of tolerance and understanding, we help to lay the foundation for a peaceful tomorrow."

Kofi Annan, former UN Secretary General, CISV Seoul Symposium 2000.