Uutiset

Harjoittelussa CISV:ssä oppii työelämän kannalta relevantteja taitoja, samalla hauskaa pitäen!

Tiesitkö, että Suomen CISV-liitto ry tarjoaa harjoittelupaikkoja esimerkiksi yhteisöpedagogiksi ja sosionomiksi opiskeleville nuorille, jotka haluavat kehittää osaamistaan muun muassa lasten- ja nuorten parissa tehtävässä työssä? Marjo suoritti korkeakouluharjoittelun CISV:ssä, minkä aikana hän kehitti muun muassa organisointitaitojaan, oppi erilaisia osallistavia menetelmiä ja sai varmuutta monikulttuuriseen nuorisotyöhön kansainvälisessä toimintaympäristössä.

StepUpVaasa

Vasemmalla Italian ryhmänohjaaja Veronica, oikealla Marjo.

“Opiskelen Humanistisessa Ammattikorkeakoulussa kansalaistoimintaa ja nuorisotyötä, ja valmistun ensi jouluna yhteisöpedagogiksi. Suoritin ensimmäisenä opiskeluvuotenani viestinnän ja markkinoinnin kurssin harjoitteluna CISV Helsingillä. CISV näyttäytyi mielenkiintoiselta paikalta suorittaa harjoittelu, koska olen kiinnostunut kansainvälisestä ja monikulttuurisesta työstä. Harjoittelun aikana pääsin mm. tekemään viestintäsuunnitelman Helsingin omalle Village-leirille. Lisäksi opinnollistin Step Up –ryhmänvetäjä kokemukseni vapaavalintaiseksi kurssiksi. Leirillä opin valtavasti muun muassa erilaisia osallistavia menetelmiä ja sain varmuutta omaan ohjaajuuteeni sekä monikulttuuriseen nuorisotyöhön. Itse leirin valmistautumisprosessi taas opetti suunnitelmallisuutta ja organisointitaitoja. Koin, että harjoittelussa CISV:ssä opin työelämän kannalta relevantteja taitoja, samalla hauskaa pitäen!” – Marjo Yli-Koski

 

 

“By bringing young people together in a spirit of tolerance and understanding, we help to lay the foundation for a peaceful tomorrow."

Kofi Annan, former UN Secretary General, CISV Seoul Symposium 2000.