Uutiset

Haku vuoden 2018 lasten- ja nuorten CISV-ohjelmiin on alkanut!

Porvoo Village_2017_2Tutustu paikallisyhdistyskohtaisiin ja kansallisessa haussa oleviin paikkoihin täältä ja tule mukaan! Tarkemmat, leirikohtaiset tiedot, infotilaisuuksien ajankohdat sekä hakuohjeet saatavilla paikallisyhdistysten ohjelmavastaavilta!

Vuonna 2018 on jälleen tiedossa mahtavia tilaisuuksia luoda elämänmittaisia ystävyyssuhteita ja oppia lisää eri kulttuureista, ihmisoikeuksista, kestävästä kehityksestä sekä ristiriitojen ratkaisemisesta. Kansainväliset ohjelmamme kattavat kaikenikäiset 11-vuotiaista ylöspäin. Vaikeita aiheita, kuten moninaisuutta käsitellään aina kullekin ikäryhmälle sopivin tavoin. Me CISV:ssä uskomme tekemällä oppimiseen, joten teemoja käsitellään leikkien, pelaten, askarrellen ja keskustellen. Toiminta pohjaa ajatukseen, että maailmanlaajuiseen ystävyyteen kasvetaan jo lapsena.

Tärkeä osa CISV-kokemusta on ohjelmiin valmistautuminen yhdessä muiden lähtijöiden kanssa sekä paikallisyhdistyksen toiminnan tukeminen omien mahdollisuuksien mukaan. Vaikka lähetämmekin satoja osallistujia vuodessa maailmalle erilaisiin ohjelmiin, emme ole täyden palvelun matkatoimisto. Toimintamme eroaa kaupallisista voittoa tavoittelevista vaihtoehdoista siten, että järjestön toiminta pyörii vapaaehtoisten voimin.

P.S. Etsimme myös vapaaehtoisia ryhmänvetäjiä ja leirinvetäjiä 2018 ohjelmiin. CISV kouluttaa kaikki vapaaehtoiset tehtäviinsä ja tuemme ohjaajia valmisteluiden ja leirin aikana sekä leiriltä paluun jälkeen. Vapaaehtoisena toimimisesta emme maksa palkkaa, mutta kustannuksiakaan ei pitäisi tulla – matka- ja ohjelmakulut katetaan kaikille ohjaajille. Tehtävä on mahdollista suorittaa myös esimerkiksi korkeakouluopintoihin liittyvänä harjoitteluna. Harjoittelussa opiskelijan on mahdollista kehittää muun muassa osaamistaan lasten- ja nuorten parissa tehtävästä työstä. Lisätietoja: office@fi.cisv.org.

Tervetuloa mukaan!

“By bringing young people together in a spirit of tolerance and understanding, we help to lay the foundation for a peaceful tomorrow."

Kofi Annan, former UN Secretary General, CISV Seoul Symposium 2000.